Zachowek – kiedy i na jakich zasadach możemy się o niego ubiegać?

Spadkodawca, jako właściciel zgromadzonego za swojego życia majątku ma pełne prawo rozporządzić nim w całości lub w części na wypadek śmierci według swojej woli, czyli niekonieczne na rzecz swojej najbliższej rodziny- osób uprawnionych według ustawy do dziedziczenia. W takiej sytuacji osoby uprawnione będą miały roszczenie do spadkobiercy testamentowego, a w określonych sytuacjach także do innych osób o pokrycie należnego im zachowku. Zachowkiem możemy więc nazwać prawo przysługujące najbliższym członkom rodziny spadkodawcy, które zabezpiecza ich sytuację majątkową w przypadku, w którym spadkodawca powołał w drodze testamentu do całości lub części spadku inne osoby. Rozwiązanie to ogranicza w jakimś stopniu swobodę testowania i prowadzi do tego, że określona część majątku spadkodawcy trafi do członków jego najbliższej rodziny, niezależnie od woli spadkodawcy lub nawet wbrew jego woli. Zapewnienie przez ustawodawcę określonemu kręgowi członków najbliższej rodziny spadkodawcy możliwości domagania się zachowku tłumaczy się przede wszystkim tym by najbliższa rodzina zmarłego nie została całkowicie pokrzywdzona pod względem finansowym i majątkowym. Istnienie instytucji zachowku w prawie cywilnym tłumaczy się także moralnym obowiązkiem wspierania rodziny. Jak można zdefiniować zachowek? Zachowek jest niejako zadośćuczynieniem za to, że osoba której on przysługuje nie doszła do spadkobrania na mocy testamentu bądź ustawy. Jaka jest wysokość zachowku? Zachowek to ułamkowa część udziału spadkowego, który przysługiwałby uprawnionemu, gdyby był powołany do dziedziczenia. To, jakiej wielkości jest to ułamek zależy np. od wieku uprawnionego. Jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni, to zachowek wynosi 2/3 wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym. W pozostałych przypadkach jest to 1/2 wartości wspomnianego udziału spadkowego.
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „ZACHOWEK”
 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress