Rozwód – co warto wiedzieć przed złożeniem pozwu ?

Przede wszystkim powinniśmy wiedzieć, jaka jest definicja rozwodu- rozwodem nazywamy rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków. Wśród rozwodów możemy wyróżnić dwa typy: rozwód z orzekaniem o winie małżonków oraz rozwód bez orzekania o winie. Przed złożeniem pozwu o rozwód należy więc przede wszystkim podjąć decyzję, czy chcemy by sąd orzekał o winie drugiego z małżonków, czy też ma od tego odstąpić. Jeżeli złożymy pozew o rozwód z orzeczeniem o winie, sąd musi w tym zakresie przeprowadzić postępowanie dowodowe, a my musimy udowodnić winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego drugiego z małżonków poprzez złożenie w toku procesu odpowiednich wniosków dowodowych. W wyroku rozwodowym oprócz winy w rozkładzie pożycia sąd orzeka także o miejscu pobytu wspólnych małoletnich dzieci stron, władzy rodzicielskiej, kontaktach z dziećmi i alimentach, w tym alimentach na małżonka, jeśli taki wniosek zostanie w pozwie o rozwód zgłoszony Jakie są przesłanki orzeczenia rozwodu? Według prawa polskiego, zgodnie z brzmieniem art. 56 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przesłanką rozwodu jest trwały i zupełny rozkład małżeństwa. Te dwie przesłanki muszą być spełnione łącznie. Jakie są natomiast przeszkody rozwodowe? Mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Sądem właściwym do rozpoznania sprawy o rozwód jest sąd okręgowy, w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania w Polsce. Opłata sądowa w sprawie o rozwód jest stała i wynosi 600 zł.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress