Jak przekazać dziecku mieszkanie, aby było to dla niego i dla nas najkorzystniejsze?

Często rodzice, chcąc zapewnić swoim dzieciom jak najlepszą przyszłość, myślą o podarowaniu im mieszkania. Jakie istnieją na to sposoby? Zazwyczaj najbardziej oczywistym sposobem wydaje się nam przekazanie mieszkania umową darowizny. Zgodnie z brzmieniem art. 888§ 1 kodeksu cywilnego:,, Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.” Plusem tego sposobu są niewątpliwie kwestie podatkowe. Musimy jednak wiedzieć, że darowizna taka nie pozostaje bez wpływu na kwestie zapłaty ewentualnego zachowku po naszej śmierci. Ponadto przepisy polskiego prawa przewidują pewne przypadki, kiedy można próbować odwołać darowiznę- darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Nasza kolejna możliwość to przekazanie mieszkania umową dożywocia. Zgodnie z brzmieniem art. 908 kodeksu cywilnego: ,,Jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.” Umowa dożywocia nie ma żadnego wpływu na zapłatę ewentualnego zachowku po naszej śmierci, dlatego pod tym względem jest bardziej korzystna. Wiąże się jednak z konkretnymi, wymienionymi wprost w cytowanym wyżej przepisie obowiązkami, które dziecko ma od dnia zwarcia umowy wobec swojego rodzica. Ostatnia omawiana opcja to przepisanie mieszkania dziecku w testamencie. Jednak w tym przypadku dziecko stanie się właścicielem nieruchomości dopiero po naszej śmierci. Darowanie spadku w testamencie również nie pozostaje bez wpływu na kwestie zapłaty zachowku. Musimy pamiętać też, że możliwe jest odwołanie przez nas testamentu. Dziecko nie ma więc pewności, że obiecane mieszkanie ostatecznie faktycznie od nas otrzyma.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress