Klient nie płaci na czas? Co możemy zrobić?

Po wykonaniu usługi lub dostarczeniu towaru wystawiamy fakturę i przesyłamy ją mailowo lub pocztą do klienta. Często jednak prowadząc działalność gospodarczą spotykamy się z problemem niezapłaconych na czas faktur. Nieterminowe regulowanie przez kontrahentów należności to problem niejednego przedsiębiorcy. Co zrobić, gdy faktura pomimo upływu terminu pozostaje nadal nieopłacona? Na początku spokojnie przypomnijmy klientowi drogą mailową lub telefoniczną o tym, że termin płatności już minął. Nie zawsze brak zapłaty oznacza złą wolę kontrahenta. Faktura mogła zostać po prostu przeoczona, albo nie przekazana do działu księgowości. Jeżeli jednak przypomnienie nie przyniosło oczekiwanego rezultatu, kolejnym krokiem w celu wyegzekwowania naszych zaległych należności powinno być wysłanie dłużnikowi wezwania do zapłaty. Warto, by wezwanie zostało przygotowane i wysłane przez profesjonalistę czyli adwokata. W wezwaniu do zapłaty powinno się znaleźć m.in. oznaczenie wierzyciela i reprezentującego go podmiotu, oznaczenie dłużnika, numer faktury, datę jej wystawienia i termin płatności, określenie kwoty, której żądamy, numer rachunku bankowego do dokonania wpłaty, termin w którym dłużnik powinien spłacić zadłużenie, sankcje, jakie grożą dłużnikowi w razie nieuregulowania należności, podpis wierzyciela lub jego pełnomocnika. W piśmie powinna też zostać zawarta informacja, iż jest to ostateczne i przedsądowe wezwanie do zapłaty. Wezwanie należy wysłać listem poleconym, pozostawiając sobie kopie pisma. Jeżeli wezwanie do zapłaty pozostanie bez odpowiedzi nie pozostaje nam nic innego jak wystąpić na drogę sądową ze stosownym powództwem. Warto płatności monitorować na bieżąco, aby nie dopuścić do przedawnienia naszego roszczenia. Zanim wykonamy zlecenie pamiętajmy zawsze, aby zawierać pisemne umowy z naszymi klientami. Chociaż umowa zawarta ustnie jest równie wiążąca co umowa pisemna, zasady współpracy najlepiej zawrzeć na piśmie. Co powinno znaleźć się w takiej umowie? W umowie określamy zakres zlecenia, cenę, sposób lub formę płatności oraz termin płatności.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress