Alimenty na dzieci-ile wynoszą, do kiedy się je płaci?

Zasadą wynikającą z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest to, że rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Od czego zależy wysokość należnych dziecku alimentów? Wysokość alimentów zależy od dwóch przesłanek: usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości rodzica. Nie ma więc uniwersalnej odpowiedzi na pytanie, ile wynoszą alimenty na dziecko. Przed złożeniem pozwu trzeba dokładnie wyliczyć koszty utrzymania dziecka, co nie zawsze jest łatwe. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka może także polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub o wychowanie. W takim wypadku świadczenie alimentacyjne drugiego rodzica polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego. Zasadą obowiązującą przy alimentacji dzieci jest także równa stopa życiowa dzieci i rodziców. Jeżeli rodzic żyje na wysokim poziomie, to dziecko też ma do tego prawo. Co obejmują alimenty na dziecko? Wydatki na dziecko w zakresie obowiązku alimentacyjnego to w szczególności: wyżywienie, zakup odzieży, edukacja, leczenie, zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. Pamiętajmy też, że alimentów nie ustala się raz na zawsze- alimenty mogą być podwyższane lub obniżane, stosownie do okoliczności.
Czy dziecku przysługują alimenty tylko do 18 roku życia? W prawie polskim nie ma sztywno określonej granicy wieku dla alimentacji dzieci przez rodziców. Obowiązek alimentacyjny nadal spoczywa na rodzicach pełnoletniego dziecka, które kontynuuje naukę, bądź nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Pełnoletniość nie jest granicą, która pozwala rodzicom na uwolnienie się od obowiązku alimentacji na rzecz dzieci, gdyż alimenty dziecku przysługują bez względu na wiek. Jednak należy pamiętać, że dziecko, które uzyskało już pełnoletniość powinno wykazać, że nie z własnej winy nie potrafi się jeszcze utrzymać bez pomocy rodziców. Obowiązek alimentacyjny nie wygaśnie jednak nigdy, jeśli dziecko nie jest w stanie się usamodzielnić z powodu choroby lub niepełnosprawności.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress