Co to jest wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty jest pismem, które wierzyciel kieruje do dłużnika w celu odzyskania swoich zaległych należności. Istotnymi elementami wezwania do zapłaty są data i miejsce wystawienia wezwania, dokładne dane osobowe dłużnika oraz wierzyciela, wskazanie wysokości zaległej płatności wraz z żądanymi odsetkami, określenie terminu spełnienia świadczenia, numer rachunku bankowego na jaki dłużnik powinien przekazać środki, konsekwencje zignorowania wezwania zapłaty – najczęściej będzie to informacja o tym, że w razie nieuregulowania należności sprawa zostanie przekazana do postępowania sądowego. Kto może wysłać nam wezwanie do zapłaty? Prawo to ma każdy wierzyciel, wobec którego zalegamy ze spłatą należności np. bank, firma windykacyjna, spółdzielnia mieszkaniowa, dostawca energii elektrycznej, operator telekomunikacyjny, znajomy, któremu pożyczyliśmy pieniądze. Jak powinniśmy doręczyć wezwanie do zapłaty? Sugeruję, aby wezwanie kierowane było do dłużnika listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dlaczego jest to ważne? Jeśli dłużnik dostanie wezwanie do zapłaty, wierzyciel będzie mógł przedstawić przed sądem dowód na próbę polubownego rozwiązania sprawy, gdy nie uda mu się odzyskać długu. Co natomiast powinniśmy zrobić, gdy otrzymamy wezwanie do zapłaty? Jeżeli dług jest zasadny i nieprzedawniony to najlepszym rozwiązaniem będzie uregulowanie długu, gdyż nie narazimy się na poniesienie znacznych kosztów postępowania sądowego. Możemy również spróbować skontaktować się z wierzycielem i ustalić warunki spłaty długu, które będą zadowalające dla obu stron. Jeśli nie mamy wystarczających środków na spłatę zobowiązania, możemy także napisać wniosek o rozłożenie długu na raty.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress