Jak przebiega rozprawa rozwodowa?

Pamiętajmy, żeby być w sądzie kilkanaście minut przed rozprawą, bo musimy znaleźć salę, gdzie odbędzie się nasza sprawa( a to w dużym sądzie wcale nie jest takie proste). Będąc już pod salą upewnijmy się czy nasza sprawa jest na pewno na wokandzie, gdyż często zdarzają się sytuacje, że sprawa zostaje przeniesiona na inną salę. Będąc pod salą usłyszymy wywołanie sprawy przez protokolanta. Po wywołaniu sprawy wchodzimy na salę rozpraw, gdzie musimy zająć odpowiednie miejsca: powód (czyli osoba która wniosła pozew) siada po lewej stronie patrząc na skład orzekający, a pozwany po prawej. Adwokaci siadają obok swoich klientów, a świadkowie na ławach dla publiczności. Warto wiedzieć, że sprawę o rozwód prowadzi trzech sędziów: sędzia zawodowy( przewodniczący) oraz sędziowie ławnicy. Sąd na rozprawach zawsze na początku sprawdza obecność oraz czy zawiadomienia o rozprawie zostały doręczone prawidłowo. Następnie sąd zadaje pytanie: „Jakie jest stanowisko stron?” Jeżeli nasze stanowisko się nie zmieniło to popieramy stanowisko wyrażone w pozwie lub odpowiedzi na pozew. Następnie już na rozprawie rozwodowej odbywa się informacyjnie przesłuchanie stron- sąd i pełnomocnicy procesowi zadają stronom pytania dotyczące sprawy-treść pytań zależy od tego czy rozwód ma być orzekany z winą którejś ze stron, czy małżeństwo posiada małoletnie dzieci. W dalszej kolejności zostają przesłuchani świadkowie. Zasada jest taka, że najpierw zeznają świadkowie strony powodowej, dopiero potem pozwanej. Kolejną czynnością jest  przesłuchanie końcowe stron. Często jest tak, iż w sprawie rozwodowej jest kilka rozpraw np. na jednej są przesłuchiwani sami małżonkowie, na następną są wezwani wszyscy świadkowie, albo tylko kilku z nich.  Po przeprowadzeniu wszystkich dowodów sąd zamyka rozprawę. Wyrok zostaje ogłoszony, albo po krótkiej przerwie, albo w terminie do 14 dni. Nasza obecność na ogłoszeniu wyroku nie jest obowiązkowa.

Korzystając z okazji życzę wszystkim czytelnikom zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia.

.

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress