Darowizna dla małoletniego. Jak przekazać darowiznę dziecku?

Osoby małoletnie również mogą posiadać własny majątek, gdyż mają zdolności do bycia podmiotem praw i obowiązków. Zgodnie z kodeksem cywilnym, każdy człowiek ma zdolność prawną od chwili urodzenia. Obok zdolności prawnej istnieje także zdolność do czynności prawnych, czyli możliwość samodzielnego dokonywania czynności prawnych, np. poprzez nabywanie praw lub zaciąganie zobowiązań. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletniości. Zdolności do czynności prawnych nie posiadają osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, a także osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. Osoby małoletnie, które ukończyły trzynaście lat, mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W związku z powyższym małoletni nie mogą samodzielnie zdecydować o przyjęciu darowizny -potrzebują do tego rodziców, którzy wystąpią w ich imieniu (do 13 roku życia dziecka) albo zaakceptują ich decyzje (między 13 a 18 rokiem życia dziecka). Jeżeli chcemy darować dziecku nieruchomość, która obciążona jest hipoteką musimy wystąpić do sądu opiekuńczego z wnioskiem o zgodę na przyjęcie w imieniu dziecka tej darowizny. Przekazanie samochodu własnemu dziecku powinno być potwierdzone pisemną umową darowizny. Tak jak w przypadku samochodu, przekazanie dziecku pieniędzy również należy udokumentować spisując umowę darowizny- pieniądze powinniśmy przelać na konto.

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress