Jak przekazać dzieciom swój majątek?

Na podstawie dziedziczenia ustawowego (zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego) dzieci wraz ze współmałżonkiem są pierwsze w kolejce do dziedziczenia po swoich rodzicach. Jeżeli chcemy jednak już za życia rozdysponować swój majątek według swego uznania (nieruchomość, samochód, oszczędności) np. tylko dla jednego z dzieci to możemy spisać testament lub zawrzeć z dzieckiem umowę darowizny albo umowę dożywocia. Pamiętajmy jednak, że umowa darowizny dotycząca nieruchomości musi być sporządzona przez notariusza i mieć formę aktu notarialnego. Jeżeli chcemy nadal zamieszkiwać w domu/mieszkaniu, które przekazujemy dzieciom to zamiast umowy darowizny możemy zawrzeć umowę dożywocia. Umowa taka polega na przekazaniu własności nieruchomości w zamian za prawo do dożywotniej opieki, świadczonej przez nowego właściciela. Możemy wtedy korzystać z prawa do mieszkania w przedmiotowej nieruchomości na zasadach szczegółowo określonych w umowie np. mamy dostęp do mediów, ciepła. Zgodnie z brzmieniem art. 908 § 1 kodeksu cywilnego: ,, Jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.” Które rozwiązanie jest dla nas najlepsze? Niestety, na to pytanie nie mogę udzielić konkretnej odpowiedzi- wybór należy dopasować do naszej sytuacji rodzinnej oraz celów jakie chcemy osiągnąć przekazując poszczególne składniki majątku. Różne sposoby przekazania rodzinnego majątku dzieciom mają odmienne zalety, wady i konsekwencje tak prawne jak i podatkowe.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress