Rozwód bez orzekania o winie- kiedy jest możliwy?

W kwestii winy małżonków w rozkładzie pożycia małżeńskiego sąd okręgowy w wyroku rozwodowym może orzec, że:

– winnym rozkładu pożycia jest jeden z małżonków,

– winę za rozkład pożycia ponoszą obydwoje małżonkowie,

– rozkład pożycia nastąpił bez winy żadnej stron.

Kiedy więc  mamy szansę na  rozwód bez orzekania o winie? Zgodnie z brzmieniem przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ,, Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia..  Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.” Oznacza to, że rozwód bez orzekania o winie możliwy jest tylko wtedy gdy obydwoje małżonkowie wnoszą zgodnie o rozwiązanie ich małżeństwa bez orzekania o winie. Pamiętajmy jednak, że w sprawie o rozwód możemy zmienić swoje  stanowisko w tym zakresie do czasu zamknięcia rozprawy. Swoje stanowisko w kwestii winy może w tym  czasie zmienić także nasz współmałżonek i powinniśmy być na to przygotowani. Warto wiedzieć, że w przypadku orzeczenia przez sąd rozwodu bez orzekania o winie powodowi jest zwracana połowa uiszczonej wcześniej opłaty sądowej, czyli kwota 300 zł. Rozstrzygnięcie o winie zawarte w wyroku rozwodowym ma wpływ na możliwość dochodzenia alimentów od małżonka po ustaniu małżeństwa.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress