Upadłość konsumencka- krótki poradnik.

Czym jest upadłość konsumencka? Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność  natomiast to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych np. nie ma pieniędzy na jednoczesny zakup środków codziennego użytku, zapłatę rachunków  oraz spłatę pożyczek. Upadłość konsumencka ma dwie funkcje: oddłużenie niewypłacalnego konsumenta (umorzenie całości lub części długów) oraz windykację (odzyskanie) należności od niewypłacalnego konsumenta przez jego wierzycieli. Jakie przykładowe konsekwencje ma ogłoszenie przez sąd upadłości konsumenckiej? Wraz z ogłoszeniem upadłości cały majątek konsumenta staje się ,,masą upadłości” zarządzaną przez wyznaczonego przez sąd syndyka. Ponadto upadły ma obowiązek wskazać i wydać syndykowi cały majątek i żądaną dokumentację. Wraz z ogłoszeniem upadłości stają się wymagalne wszelkie zobowiązania konsumenta. Pamiętajmy też, że po ogłoszeniu upadłości wszelkie działania podejmowane przez konsumenta mogą mieć wpływ na decyzję sądu np. celowe zwolnienie się z pracy czy ukrycie posiadanych środków pieniężnych może doprowadzić do umorzenia postępowania upadłościowego. Do którego sądu składamy wniosek o ogłoszenie upadłości? Osoby mieszkające w Kutnie składają wcześniej opłacony wniosek  (na specjalnym formularzu) wraz z odpisem do Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY D/S UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH. Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi 30 zł.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress