Co nam grozi za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości?

Jazda pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, czyli czyn opisany w art. 178a kodeksu karnego, jest jednym z najpowszechniejszych przestępstw w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Aby popełnić dane przestępstwo musimy prowadzić pojazd w stanie nietrzeźwości, a  stan nietrzeźwości w rozumieniu przepisów  kodeksu karnego zachodzi, gdy:

1) zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub

2) zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Co więc nam grozi za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości? Zgodnie  z brzmieniem art.  178a. §  1 kodeksu karnego: ,,Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami  w razie skazania sprawcy za przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości sąd orzeka świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 000 złotych. Konsekwencją skazania jest także zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat. Orzekając zakaz prowadzenia pojazdów sąd nakłada obowiązek zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu. Kolejną konsekwencją skazania jest także wpis w Krajowym Rejestrze Karnym. Sąd może również zobowiązać nas do poniesienia kosztów sądowych.

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress