Rozwód przesądzony! Jak zabezpieczyć dzieci na czas postępowania sądowego?

Decyzja o rozwodzie zapadła.  Co powinniśmy zrobić, aby zabezpieczyć alimenty na małoletnie dzieci na czas trwania postępowania rozwodowego? W pozwie o rozwód mamy możliwość złożenia wniosku o udzielenia zabezpieczenia poprzez zobowiązanie pozwanego do płacenia pewnej kwoty tytułem alimentów już przez czas trwania postępowania sądowego. Taki wniosek złożony w pozwie o rozwód jest bezpłatny. Możemy również złożyć taki wniosek w odrębnym piśmie procesowym. Powinien on wtedy odpowiadać wymogom przepisanym dla pisma procesowego tj. zawierać oznaczenie sądu, sygnatury akt, imiona i nazwiska stron, oznaczenie rodzaju pisma, przytoczenie dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności, nasz podpis, wymienienie załączników oraz wskazywać sposób zabezpieczenia .  Osoba, która chce uzyskać  zabezpieczenie powinna należycie udokumentować wydatki jakie ponosi na utrzymanie małoletniego dziecka. W kosztach utrzymania małoletnich dzieci mieszczą się także wydatki związane z zapewnieniem ich potrzeb mieszkaniowych, tj. przypadające na małoletnich opłaty eksploatacyjne. Opiszmy też dokładnie sytuację materialną i zawodową swoją oraz pozwanego. Pamiętajmy, iż uzyskanie zabezpieczenia w sprawie alimentów jest łatwiejsze niż w innych rodzajach postępowań. Warto również wiedzieć, że rozstrzygnięcie zawarte w sentencji postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia bądź oddaleniu wniosku o udzielenie zabezpieczenia w sprawie roszczeń alimentacyjnych na czas trwania procesu w żaden sposób nie przesądza o treści orzeczenia końcowego, czyli nie przesądza jakie ostatecznie orzeczenie dotyczące alimentów zapadnie.

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress