Wolnoć Tomku w swoim domku, czyli jak możemy sobie poradzić z uciążliwym sąsiadem.

Niektórzy wychodzą z założenia, że na swojej posesji mogą robić co tylko chcą, dlatego np. hałasują w nocy, palą śmieci w piecu lub zalewają pobliskie działki nie licząc się z konsekwencjami. Pamiętajmy jednak, że w takich sytuacjach przepisy prawa są po naszej stronie i możemy zareagować na niewłaściwe zachowanie sąsiada. Po pierwsze każda spółdzielnia lub wspólnota powinna mieć swój regulamin mieszkańców. Gdy któryś z sąsiadów narusza postanowienia regulaminu możemy zgłosić to do zarządcy lub administracji. Jeżeli natomiast nasz sąsiad zakłóca ciszę nocną puszczając głośno muzykę to popełnia wykroczenie. Zgodnie z brzmieniem art. 51 kodeksu wykroczeń: ,,§  1.  Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. §  2.  Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.§  3.  Podżeganie i pomocnictwo są karalne.” Jeżeli polubowne zakończenie sporu z głośnym sąsiadem nie jest możliwe to możemy wezwać policję, która wystawi hałasującemu sąsiadowi mandat albo skieruje wniosek do sądu o ukaranie sąsiada za takie zachowanie. Jeżeli sąsiad pali w piecu śmieci wezwijmy straż miejską- spalanie śmieci jest nielegalne z powodu znacznej szkodliwości dla naszego zdrowia. Co natomiast możemy zrobić, gdy woda z działki sąsiada nas zalewa? Na podstawie przepisów prawa wodnego właściciel nie może odprowadzać wód lub ścieków na grunty sąsiednie. Jeżeli do tego dojdzie mamy prawo do ubiegania się o odszkodowanie, dlatego udokumentujmy straty i wezwijmy straż miejską na miejsce zdarzenia.

 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress