Mój pies ugryzł przechodnia. Jakie poniosę konsekwencje?

Sprawowanie opieki nad psem to nie tylko przyjemność, ale przede wszystkim obowiązek. Za szkody wyrządzone przez zwierzę, nad którym sprawujemy nadzór ponosimy odpowiedzialność na podstawie art. 431 kodeksu cywilnego. Wina właściciela jest niejako domniemana. Przy pogryzieniu człowieka przez zwierzę w grę może wchodzić także odpowiedzialność karna. Na podstawie art. 77 kodeksu wykroczeń, za niezachowanie właściwych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, grozi  grzywna, nagana lub kara ograniczenia wolności. Co więcej za lekki lub średni uszczerbek na zdrowiu ofiary możemy także odpowiadać na podstawie art. 157 kodeksu karnego. Jak więc powinniśmy się zachować, gdy nasz pies niespodziewanie pogryzł przechodnia lub sąsiada? Po pierwsze przedstaw osobie pogryzionej książeczkę szczepień psa, będzie potrzebna podczas wizyty u lekarza. Postaraj się także załatwić sprawę polubownie. Możesz np. zaproponować pokrycie kosztów leczenia i zniszczonego mienia. Musisz liczyć się z tym, że jeżeli sprawa nie zostanie zakończona ugodowo, poszkodowany może wystąpić na drogę postępowania sądowego żądając od Ciebie zapłaty. Ponadto przypominam, iż od 15 listopada 2018 roku obowiązują nowe przepisy- wyraźnie zaostrzono kary za niedopilnowanie zwierząt. Nowe regulacje przewidują karę ograniczenia wolności oraz wyższą niż obecnie grzywnę- w szczególnych sytuacjach nawet do 5 000 zł.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress