Pomoc obrońcy w postępowaniu karnym.

Sprawy karne składają się z następujących etapów: postępowanie przygotowawcze, czyli śledztwo lub dochodzenie,  postępowanie przed sądem pierwszej instancji oraz postępowanie przed sądem drugiej instancji. Ustanowienie obrońcy w postępowaniu karnym daje możliwość, aby adwokat działał w całym postępowaniu karnym, a więc już na etapie postępowania przygotowawczego. Przede wszystkim porada adwokata pozwoli nam  uzyskać informacje o swoich prawach – czy musimy składać wyjaśnienia/ odpowiadać na pytania, co nam w danej sytuacji grozi, co powinniśmy robić.  Adwokat podczas trwania całego postępowania karnego ma prawo do kontaktu z oskarżonym, może także zgłaszać wnioski do sądu lub prokuratury o przeprowadzenie określonych dowodów, uczestniczyć w przesłuchiwaniu świadków, oględzinach. Ponadto adwokat ma prawo zapoznać się z  aktami sprawy i zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym.  Adwokat może też brać udział w  posiedzeniach sądowych, a  podczas postępowania przed sądem pierwszej i drugiej instancji  może brać czynny udział  także w rozprawach sądowych. Po wydaniu wyroku adwokat może wystąpić z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem obrońcy.  Od wyroku oskarżonemu przysługuje apelacja, którą także może sporządzić adwokat. Oczywiście adwokat bierze także udział w rozprawie apelacyjnej.

Pamiętajmy też, żeby nie obawiać się skorzystania z pomocy adwokata- obrońca jest  zobowiązany do podejmowania czynności jedynie na korzyść swojego Klienta. Ponadto adwokata obowiązuje tajemnica zawodowa.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress