Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia.

Jedną z umów uregulowaną w polskim prawie dotyczącą spadku jest umowa o zrzeczenie się dziedziczenia. Zgodnie z brzmieniem art.  1048 kodeksu cywilnego spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego– niedopełnienie tego wymagania pociąga za sobą nieważność umowy. Ponadto umowa o zrzeczenie się dziedziczenia  musi być zawarta za życia spadkodawcy. Przedmiotem tej umowy  jest tylko prawo do dziedziczenia z ustawy,  jeśli zatem po zawarciu umowy spadkodawca sporządza testament, w którym powołuje do spadku osobę zrzekającą się dziedziczenia, to nabywa ona spadek jako spadkobierca testamentowy. Pamiętajmy też, że nie możemy się zrzec prawa do dziedziczenia na korzyść innej osoby.

Skutki prawne umowy zrzeczenia się dziedziczenia następują dopiero z chwilą otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci osoby, po której następuje zrzeczenie się dziedziczenia i są następujące:

–  zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się (czyli np. dzieci, wnuki), chyba że umówiono się inaczej,

– zrzekający się oraz jego zstępni, których obejmuje zrzeczenie się dziedziczenia, zostają wyłączeni od dziedziczenia, tak jakby nie dożyli otwarcia spadku( oznacza to, że nie będą dziedziczyli po zmarłym z ustawy, a także nie otrzymają po nim zachowku.)

Czy można uchylić się od skutków wcześniejszego zrzeczenia się dziedziczenia? Tak-zgodnie z obowiązującymi przepisami, zrzeczenie się dziedziczenia może być uchylone przez umowę między tym, kto zrzekł się dziedziczenia, a tym, po kim się dziedziczenia zrzeczono. Jednak i ta umowa dla swej ważności powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress