Czy dziadkowie mają prawo żądać, aby sąd ustalił ich kontakty z wnukiem?

Dość często się zdarza, że konflikt pomiędzy rodzicami przenosi się również na dziadków, którzy tym samym stają przed problemem uzyskania kontaktu z wnukami. Psychologowie podkreślają, że taka sytuacja jest niekorzystna zarówno dla dziadków jak i dla ich wnuków. Czy  dziadkowie mogą więc wystąpić do Sądu Rodzinnego o uregulowanie ich kontaktów z wnukami? Zagadnienie to rozstrzygnął Sąd Najwyższy już w 1988 roku. Zgodnie z brzmieniem uchwały Sądu Najwyższego  o sygnaturze

III CZP 42/88: ,,Dziadkowie mogą żądać uregulowania osobistych kontaktów z wnukami, jeżeli leży to w interesie dzieci.”  Uzasadniając swoją uchwałę Sąd Najwyższy  wskazał, iż: „Rodzice, jak to wyżej wywiedziono, mają obowiązek dbałości o rozwój dziecka w imię jego dobra. Powinni zatem dla pełnego rozwoju jego osobowości umożliwić dziecku kontaktowanie się z jego krewnymi (dziadkami) przy właściwej ich postawie i korzystnym wpływie na dziecko. Kontakty te, wynikające często z silnych więzów emocjonalnych, zwłaszcza dziadków z wnukami, wychowujących je od niemowlęcia, mogą wpływać na lepsze wychowanie i rozwój duchowy dziecka oraz sprzyjają kontynuowaniu więzów wielopokoleniowej rodziny. Takie zachowanie dziadków, okazywanie przywiązania i dbałości o wnuki nie tylko nie kłóci się z interesem dziecka, ale jest ono dla jego dobra”.

Pamiętajmy, iż prawo do kontaktów dziadków z wnukami jest całkowicie niezależne od prawa przysługującego rodzicom dziecka, a przepisy odnoszące się do kontaktów dzieci z rodzicami mają zastosowanie nie tylko do kontaktów dziadków, ale również rodzeństwa, powinowatych w linii prostej, a także innych osób, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress