Jakie prawa ma tymczasowo aresztowany?

Tymczasowo aresztowany po przyjęciu  do aresztu śledczego powinien być bezzwłocznie poinformowany o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach. Zgodnie z brzmieniem  art.  211 §  2 kodeksu karnego wykonawczego tymczasowo aresztowany ma prawo, bezzwłocznie po osadzeniu go w areszcie śledczym, zawiadomić o miejscu swojego pobytu osobę najbliższą albo inną osobę, stowarzyszenie, organizację lub instytucję, a także swojego obrońcę (jeżeli tymczasowo aresztowany nie ma obrońcy to na podstawie art. 83 kodeksu postępowania karnego obrońcę może ustanowić inna osoba np. członek rodziny czy przyjaciel o czym niezwłocznie zawiadamia się oskarżonego). Zgodnie z obowiązującymi przepisami tymczasowo aresztowany ma także prawo do porozumiewania się ze swoim obrońcą. Tymczasowo aresztowany może także uzyskać widzenie zarówno ze swoim obrońcą jak i z rodziną- po wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie przez organ, do którego dyspozycji pozostaje. Tymczasowo aresztowany może przebywając w areszcie korzystać z własnej odzieży, bielizny i obuwia, chyba że zakłóca to porządek ustalony w areszcie śledczym lub sprzeciwiają się temu względy bezpieczeństwa lub względy sanitarne. Tymczasowo aresztowany nie może posiadać środków łączności, urządzeń technicznych służących do rejestrowania i odtwarzania informacji oraz sprzętu komputerowego. Tymczasowo aresztowany może jednak za zgodą organu, do którego dyspozycji pozostaje, oraz dyrektora aresztu korzystać z wyżywienia, środków leczniczych i higieny otrzymywanych spoza aresztu śledczego, czyli otrzymywać paczki od rodziny czy znajomych. Tymczasowo aresztowany  ma także prawo uzyskać niezbędną pomoc medyczną, jeżeli więc odczuwa dolegliwości zdrowotne powinien poinformować o tym funkcjonariuszy. Ponadto tymczasowo aresztowany może  odmówić składania wyjaśnień lub odpowiedzi na poszczególne pytania,  ma prawo do szczegółowych informacji o treści zarzutów i kwalifikacji prawnej czynu, może także złożyć zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu- sam lub za pośrednictwem swojego obrońcy.

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress