ZACHOWEK.

Zachowek jest  formą ochrony interesów osób najbliższych spadkodawcy –  ma chronić członków najbliższej rodziny spadkodawcy przed niekorzystnymi rozporządzeniami majątkiem dokonanymi przez spadkodawcę w testamencie bądź też w formie poczynionych za życia darowizn. Zgodnie z brzmieniem art.  991 kodeksu cywilnego   zstępnym (czyli dzieciom, wnukom, prawnukom), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia. Czy nasze roszczenie o zapłatę zachowku może się przedawnić? Tak,  roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku  przedawniają się z upływem lat pięciu. Termin przedawnienia roszczenia o zachowek liczymy następująco-  jeżeli został sporządzony testament, to termin liczy się od daty ogłoszenia testamentu, natomiast  jeżeli nie ma testamentu i dziedziczymy na podstawie ustawy  to przedawnienie zaczyna swój bieg od daty otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy. Jeżeli osoba obowiązana do zapłaty zachowku, nie chce zapłacić należnej nam sumy dobrowolnie, wówczas należy skierować do sądu pozew o zapłatę kwoty stanowiącej wartość należnego zachowku.

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress