Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Czy można zmienić formę orzeczonego wobec nas  na mocy wyroku kończącego prowadzone wcześniej postępowanie karne  środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów ? Tak, sąd na nasz wniosek może zawęzić środek karny w postaci zakazu  prowadzenia pojazdów wyłącznie do pojazdów niewyposażonych w  blokadę alkoholową. Zgodnie z brzmieniem art.  182 a kodeksu karnego wykonawczego  jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Sąd wyda postanowienie o zmianie środka karnego tylko wówczas, gdy postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. W przepisach prawa stworzono zatem możliwość, aby skazani po odbyciu okresu co najmniej połowy orzeczonego wobec nich zakazu, mogli kierować pojazdami, ale tylko i wyłącznie tymi wyposażonymi w blokadę alkoholową-  urządzenie, które uniemożliwia uruchomienie silnika, jeśli zawartość alkoholu w powietrzu wydychanym przez kierowcę wynosi co najmniej 0,1 mg w 1 dm3. Pamiętajmy, iż sami musimy pokryć koszt zakupu (lub wynajmu) i montażu autoblokady. Ponadto blokada alkoholowa musi być zamontowana przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.  Ustawodawca wprowadził również obowiązek przeprowadzania co 12 miesięcy kalibracji blokady alkoholowej czyli ogółu czynności służących wzorcowaniu blokady alkoholowej oraz regulacji tego urządzenia w sposób umożliwiający spełnienie ustawowych wymagań.

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress