Testament- podstawowe informacje.

W Polsce kwestie związane ze sporządzaniem testamentów reguluje kodeks cywilny. Zgodnie z brzmieniem przepisów testament jest to  rozrządzenie własnym majątkiem na wypadek śmierci. Testament może obejmować rozrządzenie majątkiem tylko jednego spadkodawcy, nie można więc sporządzać testamentów wspólnych np. z małżonkiem. Wyróżniamy testamenty zwykłe i szczególne. Do testamentów zwykłych zaliczamy testament holograficzny(własnoręczny), notarialny i  allograficzny. Jeżeli chcemy przygotować samodzielnie testament własnoręczny musimy pamiętać  o kilku kwestiach: testament musi być sporządzony własnoręcznie (nie może być to wydruk z komputera), podpisany (też własnoręcznie) i opatrzony datą ( jednak brak daty niekoniecznie musi pociągać za sobą nieważność testamentu).  Testament  własnoręczny jest równorzędny tj. tak samo ważny jak np. testament sporządzony w formie aktu notarialnego. Spadkodawca może w każdej chwili samodzielnie odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia, nie trzeba więc udać się do notariusza, żeby odwołać testament notarialny. Testament allograficzny to natomiast oświadczenie swojej ostatniej woli ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego w obecności dwóch świadków. Oświadczenie spadkodawcy spisuje się następnie w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Testamenty szczególne to natomiast testament ustny, podróżny i wojskowy.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress