Co powinniśmy wiedzieć przed zawarciem intercyzy?

W Polsce odwrotnie niż w większości krajów Unii Europejskiej małżonków po ślubie łączy wspólnota majątkowa. Wspólność ta powstaje automatycznie z chwilą zawarcia małżeństwa i ma stanowić zabezpieczenie finansowe dla tworzącej się wraz z zawarciem małżeństwa rodziny. Wspólność ustawowa obejmuje np. pobrane wynagrodzenia za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.
Jeżeli partnerzy postanawiają, że po ślubie chcą mieć rozdzielność majątkową to muszą podpisać małżeńską umowę majątkową, zwaną potocznie intercyzą. Umowa taka ustala sprawy majątkowe przyszłych małżonków. W razie zawarcia intercyzy, od momentu zawarcia związku małżeńskiego każdy z małżonków zachowuje na wyłączność nie tylko majątek nabyty przed ślubem, ale i nabyty przez siebie po ślubie-po prostu każdy z małżonków dorabia się odrębnego majątku. Intercyzę zawsze sporządza notariusz w formie aktu notarialnego, a do jej podpisania potrzebna jest zgoda obu stron umowy. Umowę taką możemy też w każdym czasie zmodyfikować, jednak zawsze za zgodą obu stron. Częstą przyczyną podpisywania intercyzy jest różnica statusu majątkowego partnerów. Intercyza pozwala także uniknąć kwestii spornych podczas sprawy o podział majątku po ewentualnym rozwodzie. Decydują się na nią również osoby, które prowadzą własną firmę. Wadą rozdzielności majątkowej jest np. ograniczenie zdolności kredytowej małżeństwa. Pamiętajmy jednak, iż nawet w przypadku podpisania intercyzy, małżonkowie mają obowiązek zaspokajać potrzeby rodziny. Są także współodpowiedzialni za należności zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach dotyczących zaspokajania potrzeb rodziny.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress