Roszczenia z ubezpieczenia oc sprawcy kolizji.

Wyróżniamy dwie kategorie szkód – majątkową, czyli taką, gdzie zostaje uszkodzony np. samochód oraz tzw. szkodę osobową, jeżeli osoba poszkodowana została ranna w wypadku, lub zginęła. Dzisiaj omówię temat szkody osobowej.
Przede wszystkim po wypadku powinniśmy ustalić, gdzie sprawca jest ubezpieczony i wziąć od niego numer polisy OC. Zgodnie z brzmieniem przepisów kodeksu cywilnego osoba, która została poszkodowana w wypadku (np. kierowca, pasażer, rowerzysta, pieszy) może starać się o wypłatę z OC sprawcy: zwrotu kosztów leczenia, kosztów potrzebnych lekarstw, rehabilitacji, dojazdów do placówek medycznych, sumy utraconych zarobków za okres niesprawności po wypadku, renty. Możemy ubiegać się także o odszkodowanie za zniszczone podczas wypadku ubranie i przedmioty osobiste. Ważne jest to, że możemy żądać również zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i cierpienie fizyczne oraz psychiczne. Zanim zgłosimy szkodę do ubezpieczyciela powinniśmy spokojnie przeanalizować swoją sytuację i oszacować wszystkie roszczenia. Zgłaszając szkodę musimy określić o jakie świadczenie i z jakiego tytułu się ubiegamy, szczegółowo uzasadnić wszystkie roszczenia, opisać swoją sytuację zdrowotną i rodzinną, a także niekorzystne zmiany jakie nastąpiły w naszym życiu po wypadku. Jeżeli posiadamy paragony lub inne dowody na żądane przez nas od ubezpieczyciela kwoty powinniśmy dołączyć je do wniosku. Ubezpieczyciel zażąda od nas także naszej dokumentacji medycznej. Często poszkodowani nie wiedzą dokładnie o jakie roszczenia i w jakiej wysokości mogą wystąpić, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata już na tym etapie postępowania. Jeżeli suma wypłacona przez ubezpieczyciela wydaje nam się zbyt niska adwokat oceni czy warto wystąpić do sądu ze stosownym powództwem.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress