Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego w toku postępowania karnego.

W mojej praktyce zawodowej uczestniczę w przesłuchiwaniu małoletnich dzieci pokrzywdzonych przestępstwem. Jak wygląda takie przesłuchanie w praktyce? Dziecko, które padło ofiarą przestępstwa powinno być przesłuchiwane tylko w odpowiednio do tego przystosowanym pomieszczeniu tzw. niebieskim pokoju,  który zapewnia dzieciom bardziej przyjazną atmosferę. W takim miejscu przesłuchań dziecko czuje  mniejszy lęk i niepokój niż podczas przesłuchania np. w sali sądowej. Obok pokoju przesłuchań jest najczęściej  pokój techniczny, który pozwala prokuratorowi oraz obrońcy oskarżonego na obserwację przebiegu zdarzeń w drugim pokoju. Przy czym obserwatorzy pozostają dla dzieci niewidoczni.  W stosunku do dzieci, które nie ukończyły 15 roku życia obowiązują specyficzne zasady dotyczące nie tylko miejsca przesłuchania ale także do zasad jego przebiegu. Zgodnie z  art.  185a k.p.k. pokrzywdzonego, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat, przesłuchuje się w charakterze świadka tylko wówczas, gdy jego zeznania mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, i tylko raz, chyba że wyjdą na jaw istotne okoliczności, których wyjaśnienie wymaga ponownego przesłuchania. Zdaniem Sądu Najwyższego reguła ta realizuje zasadę ochrony zdrowia dziecka (wyrok z dnia 22 stycznia 2008 r., sygn. akt V KK 216/08).  Przesłuchanie przeprowadza się zawsze z udziałem biegłego psychologa. Prokurator, obrońca oraz pełnomocnik pokrzywdzonego mają prawo wziąć udział w przesłuchaniu. Przesłuchanie powinno zostać także zarejestrowane przy pomocy kamery. Nagranie daje możliwość odtworzenia go np. w trakcie toczącego się procesu bez konieczności ponownego odbierania zeznań od dziecka.

 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress