Jak bezpiecznie kupić nieruchomość ?

Przed podjęciem decyzji o kupnie danej nieruchomości warto  dowiedzieć się  jak najwięcej nie tylko  o jej stanie technicznym. Sprzedający powinien udostępnić nam numer księgi wieczystej, abyśmy mogli zapoznać się ze stanem prawnym nieruchomości. Można to zrobić osobiście we właściwym sądzie albo przez internet. Zaczynamy od sprawdzenia działu II księgi wieczystej, który zawiera wpis własności i podstawę nabycia-  dowiemy się kto jest właścicielem nieruchomości. Jeśli istnieje więcej niż jeden właściciel nieruchomości do sprzedaży nieruchomości potrzebna jest zgoda każdego z nich. Następnie sprawdzamy działy III i IV księgi wieczystej, które zawierają wpisy dotyczące obciążeń nieruchomości- np. użytkowaniem, dożywociem, służebnościami, a także   czy nieruchomość nie jest obciążona hipoteką Ważne jest także dokładne zbadanie, czy w księdze nie ma  wzmianek o wnioskach. W  wydziale geodezji urzędu gminy możemy sprawdzić  dane dotyczące powierzchni działki i przebiegu granic. Zapoznajmy  się też z wypisem i wyrysem z ewidencji gruntów. Porównajmy czy dane z ewidencji gruntów odpowiadają danym ujawnionym w księdze wieczystej-czy zgadza się numer nabywanej działki i jej powierzchnia. Warto sprawdzić  czy sprzedający opłacił wszystkie rachunki np. za wodę i energię oraz czy uregulował podatek od nieruchomości. Pamiętajmy, iż umowa sprzedaży nieruchomości musi mieć formę aktu notarialnego, w przeciwnym razie jest nieważna. W dniu zawierania umowy  warto ponownie zweryfikować stan prawny nieruchomości oglądając księgę, aby mieć pewność, że nic nie uległo zmianie. Koszty notarialne z reguły pokrywa kupujący, lecz zawsze  możemy ustalić to odmiennie.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress