Brak wypłaty wynagrodzenia przez pracodawcę – gdzie szukać pomocy, co zrobić?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę. Kodeks pracy reguluje termin wypłaty wynagrodzenia określając, iż wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym. Ponadto pracodawca, na żądanie pracownika, jest obowiązany udostępnić do wglądu dokumenty, na których podstawie zostało obliczone jego wynagrodzenie. Co mamy robić, gdy wbrew powołanym wyżej przepisom pracodawca nie wywiązuje się z terminowego wypłacania wynagrodzenia? Po pierwsze pamiętajmy, iż przyczyna niewypłacania wynagrodzenia nie ma znaczenia dla praw pracownika. Pracownik zawsze może złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. Ma także prawo wnieść do sądu pracy pozew o zapłatę wynagrodzenia za pracę wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia. Niedotrzymanie przez pracodawcę terminu wypłaty wynagrodzenia uzasadnia żądanie przez pracownika odsetek. W zależności, jaką dużą kwotę wynagrodzenia chce odzyskać pracownik wnosi pozew do sądu rejonowego lub okręgowego. Warto jednak, aby pozew został przygotowany profesjonalnie, adwokat pomoże nam sformułować nasze żądania i zgłosi wnioski dowodowe.Warto też wiedzieć, że niewypłacanie w terminie wynagrodzenia stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy. Pracownik może więc rozwiązać umowę o pracę bez zachowania terminu wypowiedzenia.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress