Firma – co zrobić w przypadku klientów uchylających się od zapłaty faktur?

Po wykonaniu usługi lub dostarczenia towaru wystawiamy fakturę i przesyłamy ją mailowo lub pocztą do klienta. Często jednak  prowadząc działalność gospodarczą  spotykamy się z problemem niezapłaconych na czas faktur. Co zrobić, gdy faktura pomimo upływu terminu pozostaje nieopłacona? Na początku spokojnie przypomnijmy klientowi  drogą  mailową lub telefoniczną o tym, że termin płatności już minął.  Nie zawsze brak zapłaty oznacza złą wolę kontrahenta. Faktura mogła zostać po prostu przeoczona, albo nie przekazana do działu księgowości. Jeżeli jednak przypomnienie nie przyniosło oczekiwanego rezultatu, kolejnym krokiem w celu wyegzekwowania naszych zaległych należności powinno być wysłanie dłużnikowi wezwania do zapłaty.  Warto, by wezwanie zostało  przygotowane i wysłane przez profesjonalistę np. adwokata. W wezwaniu do zapłaty powinno się znaleźć m.in. oznaczenie wierzyciela i reprezentującego go podmiotu, oznaczenie dłużnika,   numer faktury, datę jej wystawienia i termin płatności, określenie kwoty, której żądamy, numer rachunku bankowego do dokonania wpłaty, termin w którym dłużnik powinien spłacić zadłużenie, sankcje, jakie grożą dłużnikowi w razie nieuregulowania należności, podpis wierzyciela lub jego pełnomocnika. W piśmie powinna też zostać zawarta informacja, iż jest to ostateczne, przedsądowe wezwanie do zapłaty. Wezwanie należy wysłać listem poleconym, pozostawiając sobie kopie pisma. Jeżeli wezwanie do zapłaty pozostanie  bez odpowiedzi nie pozostaje nam nic innego jak wystąpić na drogę sądową ze stosownym powództwem.

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress