Czym zajmują się adwokaci?

Zdarza się, że mamy jakiś problem prawny i nie wiemy do kogo się zwrócić. Czy do adwokata czy może np. do notariusza? Warto jednak to wiedzieć, gdyż każdy z nas niemal codziennie ma do czynienia z prawem. Wiele codziennych czynności rodzi konsekwencje prawne, których niestety często nie jesteśmy świadomi. Wielu błędów możemy łatwo uniknąć, gdy przed podjęciem decyzji, czy podpisaniem danej  umowy skonsultujemy się z adwokatem.

Zawód adwokata reguluje ustawa z dnia 26 maja 1982 r. ,,Prawo o adwokaturze”. Zgodnie z brzmieniem art. 4 tej ustawy zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Oznacza to, iż adwokat  może  reprezentować  klientów przed sądami, organami policji, prokuratury i  urzędami . Adwokat sporządza też pisma oraz  umowy, udziela  ustnych i pisemnych porad prawnych. Adwokat prowadzi także w imieniu swoich klientów pozasądowe negocjacje. Przykładowe sprawy, którymi najczęściej zajmują się adwokaci to sprawy rodzinne(np. sprawy o rozwód, alimenty, a także sprawy związane z władzą rodzicielską i o kontakty), cywilne(np. windykacja należności, sprawy o zapłatę w tym dochodzenie należności z faktur oraz umów, o zasiedzenie,  podział majątku wspólnego byłych małżonków), spadkowe( o zachowek, dział spadku, stwierdzenie nabycia spadku), konsumenckie, odszkodowania( np. dochodzenie odszkodowań z tytułu umów OC i AC, związanych z błędami medycznymi, z tytułu wypadków komunikacyjnych, dochodzenie odszkodowań z tytułu śmierci osoby bliskiej), sprawy z zakresu prawa administracyjnego, budowlanego i prawa pracy. Adwokaci zajmują się oczywiście także sprawami karnymi-np. obroną w sprawach karnych i o wykroczenia czy reprezentacją osób pokrzywdzonych przestępstwem, pomagają też przy przygotowywaniu zawiadomień do prokuratury. Kancelarie adwokackie prowadzą także obsługę prawną małych i dużych firm.

 

 

 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress