Jak składać reklamację wycieczki- co można reklamować?

Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz organizatora turystyki, w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi. Niezależnie od tego zawiadomienia, klient może złożyć organizatorowi turystyki reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji organizator turystyki jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie przyczyny odmowy. Jeżeli organizator turystyki nie ustosunkuje się na piśmie do złożonej przez nas reklamacji, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną. Reklamację należy złożyć pisemnie w siedzibie organizatora turystyki. Musi ona wskazywać uchybienia w sposobie wykonania umowy, którą klient zawarł z organizatorem imprezy turystycznej oraz określać nasze żądanie. Reklamować można niezgodną z umową kategorię hotelu, zgubiony bagaż, opóźniony samolot, dłuższą odległość od plaży i inne nieprawidłowości. Pomocna może być tabela frankfurcka, która procentowo określa możliwości obniżki. Jeżeli nie potrafimy samodzielnie napisać reklamacji, warto udać się po pomoc do adwokata. Pamiętajcie! Przede wszystkim jednak o nieprawidłowo wykonywanych usługach powinniśmy zawiadomić wykonawcę usługi oraz organizatora imprezy turystycznej. Pilot wycieczki ma obowiązek potwierdzić przyjęcie reklamacji.
Kupując wycieczkę po obniżonej cenie tzw. first albo last minute każdy konsument ma możliwość składania reklamacji, na takich samych zasadach jak w przypadku zapłacenia za wycieczkę pełnej stawki.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress