Program „Rodzina 500+”- podstawowe informacje i najnowsze zmiany.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje  rodzicom oraz opiekunom dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia. W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego. W tym roku wnioski o przyznanie  świadczenia są  przyjmowane od dnia 1.08.2017 roku. Prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na rok – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Jeżeli złożymy wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do dnia 31 października. Do programu Rodzina 500 plus można jednak dołączyć w każdym momencie.  Wypełniony wniosek można złożyć osobiście lub listownie. Można także złożyć wniosek przez internet. Najnowszą zmianą w przyznawaniu świadczenia jest to, iż nie przysługuje ono, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że drugie z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka, dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.   Zmiana ta ma ukrócić proceder deklarowania przez rodziców, że samotnie wychowują dziecko.

 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress