Co zrobić, gdy zgubimy albo zostanie nam ukradziony dokument tożsamości taki jak dowód osobisty?

Dowód osobisty poświadcza tożsamość  danej osoby,  jest  dokumentem zawierającym nasze dane osobowe.  Posługując się dowodem możemy  wziąć kredyt, pożyczkę  lub też dokonać  zakupu  sprzętu AGD i RTV na raty. Problemy pojawiają się więc, gdy utracimy dowód osobisty,  który ktoś może wykorzystać. Co wtedy  powinniśmy   zrobić? W przypadku kradzieży dowodu jak najszybciej musimy zgłosić fakt kradzieży na policji- doniesienie ma obowiązek przyjąć od nas każda jednostka policji.  Jeśli  dowód  zostanie  zniszczony, albo zgubiony – jesteśmy  zobowiązani  zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną. Zgłoszenia dokonujemy w urzędzie, przez internet, w polskim konsulacie , albo pocztą lub faksem. W zawiadomieniu  powinniśmy zawrzeć następujące informacje : imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, dane wystawcy dowodu osobistego. Organ wyda nam zaświadczenie o utracie albo uszkodzeniu dowodu osobistego, które jest ważne nie dłużej niż 2 miesiące.  Po zgłoszeniu urzędnik unieważni nasz dowód.  W związku z powyższym jesteśmy także zobowiązani wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu do właściwego organu gminy.  Pamiętajmy  też, aby koniecznie powiadomić oddział banku, w którym posiadamy rachunek. Zarówno w przypadku zgubienia jak i kradzieży dowodu składamy wniosek o zastrzeżenie dokumentu. Informacja z jednego banku, poprzez specjalny system, jest  przekazywana do wszystkich banków i instytucji korzystających z tego systemu. Na nasze życzenie zostanie nam wydane pisemne potwierdzenie przyjęcia dyspozycji. Co zrobić, gdy znajdziemy zgubiony dokument? Przekażmy  go najbliższemu organowi gminy, policji albo właścicielowi.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress