Jak można uzyskać zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego?

Krajowy Rejestr Karny  jest odpowiedzialny za prowadzenie stale aktualizowanej bazy danych dotyczącej karanych osób i podmiotów zbiorowych. W Krajowym Rejestrze Karnym gromadzi się między innymi  dane o osobach: prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe, przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe, o obywatelach polskich prawomocnie skazanych przez sądy państw obcych, o osobach poszukiwanych listem gończym, a także  tymczasowo aresztowanych. W Rejestrze gromadzi się również dane o podmiotach zbiorowych, wobec których prawomocnie orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomości. Realizację zadań związanych z prowadzeniem Rejestru zapewnia wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego. Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym .Każdemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane osobowe zgromadzone są w Rejestrze. Osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorach danych zgromadzonych w Rejestrze, na jej wniosek, udostępnia się informację o treści wszystkich zapisów dotyczących tej osoby. Aby uzyskać zaświadczenie o niekaralności trzeba wypełnić odpowiedni wniosek- formularz jest dostępny w biurach obsługi interesantów w sądach lub na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Za wydanie informacji pobierana jest opłata stanowiąca dochód budżetu państwa. Zaświadczenie możemy odebrać osobiście. Odbioru naszego zaświadczenia może dokonać także inna osoba, musi jednak posiadać pisemne upoważnienie i posiadać przy sobie dowód osobisty. Zaświadczenie może być nam też odesłane na adres wskazany we wniosku.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress