Co to jest paserstwo i jakie grożą za to konsekwencje.

W kodeksie karnym znajdujemy przepisy mówiące o paserstwie umyślnym i nieumyślnym, paserstwie programu komputerowego, a także o paserstwie rzeczy o znacznej wartości lub o szczególnym znaczeniu dla kultury. Zgodnie z brzmieniem art. 291 k.k. (paserstwo umyślne): Kto rzecz uzyskaną za pomocą czynu zabronionego nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega natomiast grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Przestępstwo paserstwa można popełnić także nieumyślnie: ,,Kto rzecz, o której na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że została uzyskana za pomocą czynu zabronionego, nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Natomiast w wypadku znacznej wartości rzeczy, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Zgodnie z brzmieniem art. 293 k.k. przepisy dotyczące paserstwa stosuje się odpowiednio do programu komputerowego. Aby skutecznie postawić zarzut popełnienia przestępstwa paserstwa umyślnego, konieczne jest udowodnienie, że podejrzany, wiedział lub co najmniej przewidywał przy zakupie danego przedmiotu, że pochodzi on z przestępstwa Jeżeli chodzi o przestępstwo paserstwa nieumyślnego to konieczne jest udowodnienie podejrzanemu, że w okolicznościach, w jakich wszedł w posiadanie danej rzeczy (np. bardzo niska cena) powinien domyślić się, że może pochodzić ona z przestępstwa. Sprawcą paserstwa jest zatem ten, kto rzecz uzyskaną za pomocą czynu zabronionego nabywa, przyjmuje, pomaga w jej zbyciu lub pomaga ją ukryć.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress