Ugoda sądowa.

Ugoda sądowa jest porozumieniem między stronami, w którym określają one sposób zakończenia dzielącego je sporu. Konieczną cechą ugody jest fakt poczynienia przez strony wzajemnych ustępstw. Ugoda sądowa może zostać zawarta w toku całego postępowania (a nawet przed jego wszczęciem w drodze tzw. zawezwania do próby ugodowej), aż do jego prawomocnego zakończenia .Treść ugody musi być zgodna z prawem, zasadami współżycia społecznego i nie może zmierzać do obejścia prawa. Procesy cywilne często trwają bardzo długo, a ich wynik jest niepewny.  Zaletami zawarcia ugody sądowej jest szybkie zakończenie sprawy sądowej, bez ponoszenia dodatkowych kosztów tj. wydatków na opinie biegłych. Sąd z urzędu zwraca powodowi połowę opłaty od pozwu. Możliwość zawarcia ugody sądowej jest w praktyce dość często wykorzystywana. Uważam, że zawsze należy rozważyć możliwość polubownego rozwiązania sporu. W tym tygodniu zawarłam w imieniu moich klientów dwie ugody sądowe dotyczące świadczeń alimentacyjnych.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress