Jak otrzymać pomoc prawnika z urzędu?

Pomoc prawnika z urzędu można otrzymać zarówno w sprawie karnej, jak i cywilnej.
Jednym z podstawowych praw oskarżonego w procesie karnym jest prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy. Dlatego też, zgodnie z treścią przepisu art. 78 § 1 kodeksu postępowania karnego oskarżony, który nie ma obrońcy z wyboru, może żądać, aby mu wyznaczono obrońcę z urzędu. Musi on jednak w sposób należyty wykazać, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny.
Nieco inna procedura obowiązuje w przypadku starań o adwokata w sprawie cywilnej. Adwokat taki może zostać ustanowiony już w toczącym się postępowaniu, albo jeszcze przed sprawą. Aby uzyskać pomoc prawną z urzędu należy do sądu, w którym sprawa się toczy złożyć wniosek o przyznanie adwokata z urzędu. Do takiego wniosku dołączamy oświadczenie o stanie majątkowym, rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania (formularze dostępne są w internecie oraz bezpłatnie w sądach). We wniosku takim należy opisać swoją sytuację rodzinną i finansową oraz wskazać, że nie jesteśmy w stanie należycie bronić swoich praw przed sądem np. ze względu na stan zdrowia albo zawiłość sprawy. Sąd bada taki wniosek pod względem merytorycznym. Gdy nabierze przekonania, że wnioskodawca nie może ponieść kosztów adwokata oraz strona nie poradzi sobie bez profesjonalnego pełnomocnika, postanawia o ustanowieniu adwokata z urzędu. Wnioskodawca ma możliwość wskazania imiennie adwokata, który miałby go reprezentować. Jeżeli nie spotyka to żadnych przeszkód, dziekan okręgowej rady adwokackiej powinien wyznaczyć do udzielenia pomocy prawnej z urzędu, adwokata wskazanego przez stronę we wniosku.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress