Po majówce czas wracać do pracy. Dzisiaj przybliżę Państwu temat podziału majątku podczas sprawy rozwodowej.

Podziału majątku wspólnego małżonków dokonać można zarówno w trakcie rozwodu, jak i po jego zakończeniu. Zgodnie z brzmieniem art. 58 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:,, Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.” Podział majątku w wyroku rozwodowym wydaję się być korzystnym rozwiązaniem, jednak w praktyce jest rzadko spotykany. Do podziału majątku dochodzi najczęściej po zakończeniu sprawy o rozwód. Dzieje się tak dlatego, że aby przeprowadzić taki podział strony muszą być zgodne co do składu majątku, jego wartości i sposobu podziału. Małżonkowie muszą więc być zgodni co do tego jakie rzeczy wchodzą do ich majątku wspólnego i jaka jest ich wartość oraz jak faktycznie ma wyglądać podział. Ponadto sąd przeprowadzi taki podział wtedy, gdy wyjaśnienie spornych między stronami okoliczności wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w ograniczonym przedmiotowo i czasowo zakresie. W przypadku sporu stron co do podziału, sąd okręgowy rozpatrujący sprawę o rozwód nie będzie się sprawą majątku małżonków zajmował.
Przepisy zostały tak ustanowione, aby małżonkowie, uzyskali rozwód w jak najszybszym terminie. Podział majątku jest zazwyczaj postępowaniem trudnym i skomplikowanym. Sporna sprawa o podział majątku rozpatrywana podczas sprawy o rozwód wydłużyłaby zapewne znacznie czas trwania procesu o rozwód.
Byli małżonkowie mogą dokonać podziału majątku wspólnego także po orzeczeniu rozwodu składając wniosek o podział majątku wspólnego do sądu rejonowego. Byli małżonkowie nie są ograniczoni terminem na wniesienie takiego wniosku, jednak z praktycznego punktu widzenia nie warto z nim zwlekać.

Zobacz więcej

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress