Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka, przesłanki, czas trwania.

Często tematyką udzielanych przeze mnie porad prawnych jest obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci. Zasadą wynikającą z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest to, że rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości rodzica. Przed złożeniem pozwu trzeba więc dokładnie wyliczyć koszty utrzymania dziecka, co nie zawsze jest łatwe. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka może także polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub o wychowanie. W takim wypadku świadczenie alimentacyjne drugiego rodzica polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego. Zasadą obowiązującą przy alimentacji dzieci jest także równa stopa życiowa dzieci i rodziców. Jeżeli rodzic żyje na wysokim poziomie, to dziecko też ma do tego prawo.
Czy dziecku przysługują alimenty tylko do 18 roku życia? W prawie polskim nie ma sztywno określonej granicy wieku dla alimentacji dzieci przez rodziców. Obowiązek alimentacyjny nadal spoczywa na rodzicach pełnoletniego dziecka, które kontynuuje naukę, bądź nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Obowiązek ten nie wygaśnie nigdy, jeśli dziecko nie jest w stanie się usamodzielnić z powodu choroby lub niepełnosprawności.
Wszystkich zainteresowanych tematem alimentów zapraszam do kontaktu.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress