Rozwód

Bardzo często udzielam moim klientom porad w sprawie rozwodu.
Do rozwodu trzeba się dobrze przygotować, gdyż jest to jedna z najważniejszych decyzji w życiu. Rozwód pociąga za sobą mnóstwo zmian w wielu sferach. W sprawach o rozwód orzeka sąd okręgowy, który bada czy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Sąd orzekając rozwód orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania. Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Sąd w wyroku orzekającym rozwód może również orzec o alimentach na rzecz byłego małżonka.
W postępowaniu rozwodowym pojawia się więc bardzo wiele elementów, które są istotne- np. wina, alimenty na dziecko i byłego małżonka, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, podział majątku. Ze względu na złożoność sprawy naprawdę warto skonsultować się z profesjonalnym prawnikiem, który wyjaśni pewne kwestie i pomoże w przygotowaniu stosownych pism.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress