Pomoc sądowa

Drodzy Państwo chciałabym Wam przedstawić pokrótce problematykę przesłuchiwania świadka w drodze pomocy sądowej. W dniu wczorajszym uczestniczyłam właśnie w takim przesłuchaniu. Często zdarza się, że świadkowie zostają wzywani na rozprawę do sądu znajdującego się w znacznej odległości od ich miejsca zamieszkania lub pobytu. Wezwanie takie sprawia więc wiele trudności i często wiąże się z poniesieniem przez świadka znacznych kosztów. Na szczęście istnieje w polskim prawie instytucja tzw. pomocy sądowej. Zgodnie z art. 235. § 1 kodeksu postępowania cywilnego : ,,Postępowanie dowodowe odbywa się przed sądem orzekającym, chyba że sprzeciwia się temu charakter dowodu albo wzgląd na poważne niedogodności lub niewspółmierność kosztów w stosunku do przedmiotu sporu. W takich wypadkach sąd orzekający zleci przeprowadzenie dowodu jednemu ze swych członków (sędzia wyznaczony) albo innemu sądowi (sąd wezwany).” Pomoc sądowa polega więc na dokonywaniu niektórych czynności sądowych (np. przesłuchanie świadków czy dokonanie oględzin miejsc lub pomieszczeń) przez sądy, które bezpośrednio tego postępowania nie prowadzą. W mojej wczorajszej sprawie Sądem bezpośrednio prowadzącym sprawę był Sąd we Wrocławiu, świadek natomiast mieszkał w Kutnie i w Sądzie w Kutnie został przesłuchany. Ważne jest, aby pełnomocnicy stron procesowych uczestniczyli w rozprawie, na której ma być przesłuchiwany świadek w drodze pomocy sądowej. Dzięki temu mogą oni czynnie uczestniczyć w takiej rozprawie np. zadając świadkowi pytania.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress