Rozdzielność majątkowa.

Podstawową formą ustroju majątkowego jest wspólność majątkowa małżeńska. Jeżeli jednak małżonkowie decydują się na to, aby  rozdzielić swoje majątki, mogą to zr...

ZACHOWEK.

Zachowek jest  formą ochrony interesów osób najbliższych spadkodawcy –  ma chronić członków najbliższej rodziny spadkodawcy przed niekorzystnymi rozporząd...

Zakup kradzionego samochodu.

Zgodnie z brzmieniem  art.  169 kodeksu cywilnego: ,,§  1.  Jeżeli osoba nieuprawniona do rozporządzania rzeczą ruchomą zbywa rzecz i wydaje ją nabywcy, nabywca...

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress